(พิเศษราคาเริ่มต้น 12,000 บาท เท่านั้น)       ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ณัฐสิฏาการเนิร์สซิ่งโฮม [ณัฐสิฏาการเนิร์สซิ่งโฮม] เป็นบ้านพักสำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นและ ผู้สูงอายุ เราให้บริการดูแล ฟื้นฟู ทั้งร่างกายและจิตใจ ของผู้รับบริการ เป็นบ้านที่เปี่ยมด้วยความรัก ความอบอุ่น ให้กับคนที่คุณรัก

การบริการดูแลดังนี้

       - ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ / ไม่ได้

       - ผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัมพฤต / อัมพาต

       - ผู้ป่วยระยะพักฟื้น

       - ผู้ป่วยหลังผ่าตัดระยะพักฟื้น ทำกายภาพบำบัด

       - ผู้ป่วยที่เจาะคอ ดูดเสมหะ ให้อาหารทางสายยาง สวนปัสสาวะ ทำแผล ให้ออกซิเจน ฯลฯ

              หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผู้ที่แพทย์ระบุและวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดต่อ


บริษัทณัฐสิฏาการเนิร์สซิ่งโฮมจำกัด
       บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105555007352 ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเลขที่ 3034849812 และเลขที่บัญชีนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เลขที่ 0105555007352

       บริษัทณัฐสิฏาการเนิร์สซิ่งโฮมจำกัด บริการจัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยอัมพฤต อัมพาต ผู้ป่วยหลังการฝ่าตัด ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยเบาหวาน พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน ดูแลผู้ป่วยโดยพนักงานมืออาชีพ ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ศูนย์ดูแลผู้ป่วย 
 

      บริษัทณัฐสิฏาการเนิร์สซิ่งโฮมจำกัด


      ติดต่อสอบถาม  (ยินดีให้คำปรึกษา สอบถามรายละเอียดได้ค่ะ)

      02-7589958, 094-3535424


      ด้วยประสบการณ์มืออาชีพในด้าน การดูแลเด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยและแม่บ้าน

       บริษัทณัฐสิฏาการเนิร์สซิ่งโฮมจำกัด บริการเฝ้าไข้และดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้านและโรงพยาบาล แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก เป็นเวลามากกว่า 10 ปี บริหารงานโดยมืออาชีพฝึกอบรมพนักงานในการออกปฏิบัติงานตามสายงานและหน้าที่แต่ละบุคคล พนักงานที่ออกปฏิบัติงาน มีเอกสารรับรองอย่างถูกต้องตามระเบียบของศูนย์ณัฐสิฏาการ

       - บัตรประชาขน
       - สำเนาทะเบียนบ้าน
       - ลายนิ้วมือ
       - สัญญาว่าจ้างของพนักงาน กับนายจ้าง

และของบริษัทณัฐสิฏาการ เนิร์สซิ่งโฮมจำกัด ณัฐสิฏาการ มีความยินดีให้คำแนะนำปรึกษาเพราะทางเราตระหนักดีว่า การที่คนฝากคนที่เรารักและ ห่วงใยที่สุดไว้กับศูนย์ณัฐสิฏาการทาง บริษัทณัฐสิฏาการเนิร์สซิ่งโฮมจำกัด ยินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความจริงใจ และความไว้วางใจที่มีให้กับทางบริษัท
หน้าที่ของพนักงานดูแลผู้สูงอายุ พอสังเขป ตำแหน่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ / ดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วย / ดูแลผู้สูงอายุเฝ้าไข้ ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุพยุงเข้าห้องน้ำในกรณีป่วยอยู่หรือไม่สะดวกในการเข้าห้องน้ำซึ่งการดูแลผู้สูงอายุนั้นจำเป็นมาก ดูแลผู้สูงอายุอาบน้ำสำหรับการอาบน้ำผู้สูงอายุควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด หรือ ดูแลผู้สูงอายุเรื่องการเช็ดตัวตามอาการเป็นสิ่งจำเป็น ดูแลผู้สูงอายุเปลี่ยนเสื้อผ้าในกรณีที่ผู้สูงอายุแขนขาอ่อนแรง และในการดูแลผู้สูงอายุการซักผ้าให้ผู้สูงอายุ-ทำความสะอาดผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสุขอนามัยนั้นเป็นสิ่งจำเป็นต้องทำทุกวัน ดูแลในเรื่องทำความสะอาดเสื้อผ้าให้ผู้สูงอายุ (ล้างสารคัดหลั่งของการดูแลผู้สูงอายุออกก่อนซัก และดูแลผู้สูงอายุ) ดูแลอาหารผู้สูงอายุเพราะในบางกรณีซึ่งแพทย์หรือหมอให้ผู้สูงอายุงดอาหารบางอย่าซึ่งอาจสแลงต่อผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุเรื่องรับประทานยาเพราะยาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยต่อผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลให้ทานยาตามที่หมอหรือแพทย์สั่งให้ตรงเวลา ดูแลผู้สูงอายุทานยาให้ตรงเวลาและตามที่หมอหรือแพทย์นัดในคราวต่อไปหรือครบกำหนดตามที่หมอนัด (ยาทาน ยาทา ยาหยอด) ดูแลผู้สูงอายุตามตารางนัดหมายของหมอ และหมอจ่ายยาตามวัน - เวลา ที่ถูกต้องตามอาการ ดูแลผู้สูงอายุกายภาพบำบัดตามสภาพ ของผู้ป่วยบางท่านต้องได้รับการกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพบางส่วนให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม หรือหลังการรับการรักษาจากโรงพยาบาล ดูแลผู้สูงอายุนวด-กระตุ้นลำไส้ ดูแลผู้สูงอายุนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อย เพื่อกระตุ่นให้การหมุนเวียนโลหิต ของผู้สูงอายุพอเลือดลมเดินสะดวกไม่ว่าจะเป็นระบบย่อยอาหารก็ได้รับการกระตุ้นนั้นประกอบกับดูแลผู้สูงอายุให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ดูแลผู้สูงอายุรักษาตามอาการ ดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ดูแลผู้สูงอายุในไทยสัญชาติจีน ดูแลผู้สูงอายุที่อาศัยในประเทศไทยสัญชาติฝรั่ง ดูแลผู้สูงอายุคนป่วย ดูแลผู้สูงอายุนานาประจำชาติ
 
บริษัทณัฐสิฏาการเนิร์สซิ่งโฮมจำกัด
ที่ตั้ง : 6/72 หมู่16 หมู่บ้านรอยัลปาล์มวิลล่า ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Copyright © 2010-2016 by natsitakarn.com All rights reserved
ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ศูนย์ดูแลผู้ป่วย